Odluke

Zaštitnik građana za teritoriju opštine Bačka Topola  ustanovlјen je na osnovu Odluke o Zaštitniku građana, (,,Sl. List opštine Bačka Topola,, broj: 06/09) koja je doneta od strane Skupštine opštine Bačka Topola a na osnovu ovlašćenja iz Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Sl. Glasnik R.S.,, broj :129/07, 83/14) kao i Statuta opštine Bačka Topola (Sl. List opštine Bačka Topola,, broj: 15/08 i 1/09).

Preuzmite odluku >>