Nadzorni odbor

Predsednik Nadzornog odbora: Mihailo Ignjatović, Zaštitnik građana Grada Kragujevca

Član Nadzornog odbora: Marina Popov Ivetić, Zaštitnica građana Grada Novog Sada

Član Nadzornog odbora: Amer Bakić, Zaštitnik građana Opštine Tutin